Köpvillkor:

Tictail AB är inte ansvariga för de köp som görs via http://openwater.tictail.com.

Personuppgifter:
När du beställer samtycker du till att Openwaterswimclub lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Personuppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden jämtemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. 

Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Openwaterswimclub, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Openwaterswimclub. Openwaterswimclub kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Openwaterswimclub  anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Openwaterswimclub.

Frågor?
Välkommen att kontakta oss på
info@openwaterswimclub.se